Životopis

 

Obsáhla a vystudovala jsem tři profese - fyzioterapii, psychoterapii a teologii.

 

Mám 4roky praxe jako fyzioterapeut 1984 – 1988

V té době jsem se specializovala na reflexní terapii a speciální reflexní terapii - Vojtova metoda.

 

Dále jsem absolvovala:

Magisterské studium teologie (ETF UK 1997 - 2003)

Nejvíce jsem se během studia zabývala religionistikou, studiem náboženství a  dalšími duchovními proudy. Zajímala jsem se o psychologii náboženství a nejvíce mě oslovila obecná lidská spiritualita, projevená v každodenním životě i bez religiózních projevů…

 

Výcvik v Logoterapii a existenciální analýze (2003 – 2004)

 

15 let terapeutická praxe - z toho:

5 let terapeutické praxe skupinové a individuální terapie na 1. Psychiatrické klinice v rámci doktorského studia na 1.LF UK v oboru lékařské psychologie a psychopatologie (prof.MUDr.Papežová Hana) v letech 2005 až 2010

10 let  soukromé praxe - individuální terapie

 

10 let praxe jako nemocniční duchovní (Thomayerova nemocnice  v letech 2008 – 2012, FN Motol od r.2013 dosud)

Provázím  a podporuji pacienty v nejrůznějších životních situacích. Největší praxi jsem získala na oddělení LDN, kde jsem často provázím pacienty v závěru života.
Všechny své profesní zkušenosti kombinuji podle potřeby.

 

Doktorské studium v oboru Psychologie - lékařská psychologie a psychopatologie, psychoterapie na 1.LF UK jsem ukončila v roce 2013.