Etický kodex

 

Filosofie mé práce

 

 • Vnímám každého člověka jako toho, kdo si rozumí... 
 • Věřím, že každý člověk je tvořivý, nápaditý a celistvý.
 • Pomáhám:
  • rozvíjet  sebepoznání
  • hledat  smysl jednotlivých životních dějů a událostí a životní hodnoty,
  • podívat se laskavě na svá "selhání" a na "selhání" druhých 
  • přijímat odpovědnost za rozhodnutí, slova a činy.

 

 Standardy mého chování a mé práce

 

 • Zodpovědně posuzuji svou úroveň  schopností, nezveličuji moji kvalifikaci, odbornou znalost a moji zkušenost. 
 • Průběžně se ujišťuji, že provázený  rozumí podstatě našeho vztahu. 
 • Neklamu a nevytvářím falešné představy o tom, co provázený získává od naší společné práce nebo ode mne. 
 • Nedávám informace nebo rady, o kterých vím, že mohou být zavádějící nebo mimo rámec mých kompetencí. 
 • Upozorňuji na skutečnost, že provázený již nemá nadále prospěch z našeho vztahu a lépe by mu prospěl někdo jiný. Současně budu povzbuzovat provázeného ke změně zdroje pomoci.

 

Soukromí a důvěrnost

 

 • Jsem vázaná profesně mlčenlivostí (lékařským a zpovědním tajemstvím) 

 

Konflikt zájmů

 

 • Snažím se předejít střetu mých zájmů a zájmu provázeného. 
 • Kdykoliv se objeví aktuální nebo potenciální střet zájmů, otevřeně tuto situaci probereme, s cílem stanovit, jak budeme s touto situací nakládat. V takovéto situaci je vždy zohledněn provázený.